Disclaimer voor www.jorit.online en www.jorithenning.com


JH Columns verleent u hierbij toegang tot www.jorit.online en www.jorithenning.com en publiceert op deze websites ter vermaak en/of promotie teksten en columns. JH Columns behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

JH Columns spant zich in om de inhoud van www.jorit.online en www.jorithenning.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aard van de columns geplaatst op deze websites is persiflerend, satirisch of parodiërend. Ze geven enkel de visie of mening weer van de columnist van JH Columns.
Voor op www.jorit.online en www.jorithenning.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan JH Columns nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij JH Columns, tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JH Columns, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beeldmateriaal van derden

Beeldmateriaal van derden is voorzien van bron of staat als bron beschreven in begeleidende tekst bij het beeldmateriaal. Beeldmateriaal van derden kan mogelijk gebruikt worden ter visuele ondersteuning van het citaatrecht.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.Wil je terug naar het keuzemenu?

Klik bovenaan de pagina op

Wat wil je lezen?